javy spol. s r.o.

 


 

Firma JAVY, spol. s r.o., Otrokovice je schopna pro Vás připravit stroj či zařízení podle Vašich požadavků. Naše zkušenosti se prolínají do celé řady oblasti aplikací (více než 100 výrobků), ať už se jedná o přídavná zařízení k stávajícím strojům (manipulace s nejrůznějšími materiály - plast, papír, kov) nebo o vývoj nových zařízení či technologií (obrábění, sledování technologických sledů atd.) V této oblasti jsme aplikovali řadu úprav, rekonstrukcí či vývojů strojů a zařízení. S ohledem na potřeby a požadavky zákazníků vybavujeme stroje volitelně různými komponenty renomovaných výrobců

Předávaná dokumentace standardně obsahuje

  • kompletní výkresovou dokumentaci vyráběných dílů
  • kusovníky vyráběných i nakupovaných dílů
  • odladěný program pro řídící systém včetně záložní kopie
  • návod k obsluze a údržbě zařízení (v případě zhotovení prototypu)

Podle zhotovené výrobní dokumentace je pro většinu zákazníků výhodné objednat za zvýhodněných podmínek výrobu prototypu zařízení.

Získáte tím tyto výhody

  • funkční zařízení a odzkoušená výrobní dokumentace
  • žádné další náklady na vývoj zařízení
  • návod k obsluze a údržbě zařízení
  • revize elektrického zařízení stroje (pokud je tak stroj vybaven)
  • odladěný program pro řídící systém (pokud je tak stroj vybaven)

Stavbu jednoúčelových strojů provádíme dle zadání od zpracování nabídky, technické dokumentace, výroby až po seřízení a předání u zákazníka.
 

Rádi Vám zpracujeme konkrétní nabídku.

Naše aplikace zasahují jak do oblasti zvýšení produktivity stávajících strojů, tak také do úspory pracovních sil či zvýšení bezpečnosti strojů. Součástí řešení je téměř vždy automatická manipulace s výrobky. Zvláštní kapitolou je sledování výrobního procesu, případně sledování bezpečnosti osob nebo kvality výrobku.