javy spol. s r.o.

 


 

Firma javy, spol. s r.o., Otrokovice  Vám na těchto stránkách předkládá přehled své činnosti v oblasti výrobních strojů a zařízení. Naše dodávky či služby můžete nalézt v těchto odvětvích:

vibrační technika - vibrační zásobníky kruhové a lineární. Kruhové současně s podáváním orientují díl  do požadované polohy na výstupu.. Vibrační zásobníky lineární jsou určeny k dopravě zorientovaných dílů z kruhového zásobníku do místa odběru, nebo montáže. Součástí jsou také předzásobníky, pásové dopravníky a protihlukové kryty.
linky pro kompletaci výrobků - automatické či poloautomatické linky kompletace výrobků, manipulace s polotovary za účelem jejich kompletování do celků. Součástí je senzorika vyhodnocující kvalitu operace, mezioperační dopravníky atd. Dodávka kompletního řešení nebo dodávka odladěných podcelků

vizualizace procesu - účelem vizualizace je udržet  i při vysokém stupni automatizace přehled o výrobním procesu či operaci. Proces se tak stává zvladatelný i méně kvalifikované síle. Pomocí dotykových panelů lze proces nastavovat nebo řídit. 

průmyslová automatizace - regulace motorů, pohony, řízení strojů a zařízení programovatelným automatem, náhrady variátorů, řešení bezpečnosti strojů, zvýšení spolehlivosti, výkonu stroje, úspora režijních nákladů a pracovních sil.

jednoúčelové stroje, - vývoj nových výrobků, zpracování dokumentace, úpravy strojů, rekonstrukce včetně realizace

pneumatické a hydraulické systémy - návrh, řešení, realizace pneumatických a hydraulických systémů, celků a podcelků. Dodáváme komponenty, řešíme náhrady prvků, rozvod vzduchu.

náhradní díly - výroba náhradních dílů. Pro výrobu ND vytváříme vlastní dokumentaci, pokud ke stroji či zařízení originální dokumentace není dostupná. Zajišťujeme dodávky technologicky náročných dílců

   
 

 

   

 

Pokud řešíte problémy Vašeho strojního parku v uvedených oblastech, jsme připraveni nabídnout Vám spolupráci při jejich řešení. Rádi Vám také zodpovíme další otázky, týkající se uvedené problematiky. Detaily naší činnosti naleznete v jednotlivých sekcích podle odkazů