javy spol. s r.o.


 

 

Firma javy, spol. s r.o., Otrokovice v oblasti servisní činnosti spolupracuje s mnohými firmami, které z různých důvodů nedisponuji nebo nechtěji disponovat svými pracovníky pro udržbářské práce. Jedním z důvodů je ekonomická výhodnost odborného servisu externí firmou, zvláště u odborných operací či oblastí (hydraulické systémy, pneumatické systémy, mechanika). Odbornost vlastních pracovníků firmy může být potom více všeobecná. Zákazník tak nákladuje pouze skutečný čas nasazených specialistů a přímé náklady.

Servis poskytujeme na základě dohody tak, aby byla respektována výroba zákazníka. Přizpůsobíme se např. nepřetržitým provozům, příp. provozům s kontinuální technologií.

Provádíme také preventivní prohlídky zařízení s cílem zákazníka připravit se na zásah při plánované odstávce (dovolené apod.), případně připravit investiční záměry pro obnovu technologie.  

 

Pokud řešíte problémy Vašeho strojního parku v uvedených oblastech, jsme připraveni nabídnout Vám spolupráci při jejich řešení. Rádi Vám také zodpovíme další otázky, týkající se uvedené problematiky. Detaily naší činnosti naleznete v jednotlivých sekcích podle odkazů