javy spol. s r.o.


zpět na domovskou www.javy.cz

Firma JAVY, spol. s r.o., Otrokovice  Vám v oblasti vibrační podávací techniky nabízí širokou a komplexní nabídku řešení pro orientaci a podávání dílů ve všech oblastech automatizačních procesů. Všechny výrobky jsou naší konstrukce i výroby. Lze tedy také reagovat  na individuální požadavky a úpravy. Vibrační techniku dodáváme v těchto  odvětvích:

kruhové vibrační podavače - kruhové vibrační podavače tvoří kruhový vibrační pohon, na němž je instalována kruhová násypka různé konstrukce. V ní dochází k podávání a orientaci dílů. V některých případech slouží také jako zásobník dílů.                                                 <<DETAILY>>
lineární vibrační podavače -  lineární vibrační podavače  tvoří lineární vibrační pohon, na němž je instalována lišta s dopravní dráhou pro zorientované díly. Slouží jako vyrovnávací a dopravní zařízení mezi vibračním podavačem a místem odběru  dílce                          <<DETAILY>>

předzásobníky vibrační - předzásobníky obecně prodlužují čas pro zásah obsluhy pro doplňování dílů např. do kruhového podavače. Svým přesným dávkováním také eliminují chyby obsluhy. Vibrační jsou vhodné zejména pro drobnější dílce  a  přesnější dávkování.                <<DETAILY>>

předzásobníky pásové - předzásobníky pásové také slouží k větší zásobě pro doplňování dílů např. do kruhového podavače. Svou konstrukcí umožňují dávkování i těžších a rozměrnějších dílů..                   <<DETAILY>>

podávací stanice - stanice je vytvořena většinou jako sestava podavačů lineárního a kruhového na samostatném podstavci, v případě potřeby také doplněna předzásobníkem. Uživateli tak umožňuje tuto stanici systémem "plug&play" začlenit jako samostatnou podsestavu do linky      <<DETAILY>>

příslušenství - prvky a zařízení nutné pro regulaci a řízení posuvu dílů. Patří sem např. oddělovače, senzory zaplnění. Speciální kapitolou je kamerový senzorický systém aplikovaný do orientace dílů.       <<DETAILY>>

regulace pohonů - regulační prvky pro řízení pohonů s možností regulovat nejen výkon, ale také připojovat senzoriku a zapojovat je do kaskády nebo komunikovat s nadřazeným řídicím systémem.   <<DETAILY>>

repase pohonů  - opravy a repase pohonů a nádob různých dodavatelů. Ekonomicky výhodná dodávka nádob s orientací na starší pohony. Oprava povrchových úprav.  Nástřik PU                                            <<DETAILY>>

VIDEOARCHIV                FOTOGALERIE

Since 1995

Odkaz na domovskou stránku společnosti a jeji další činnost

Copyright © 2003-2016 JAVY, spol. s r.o. All rights reserved.